FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate

Contract POCU/20/4.2/103049

TITLUL  PROIECTULUI:

CRESTEREA  CALITATII  VIETII  PRIN  MASURI  DE SPRIJIN

SOCIO – ECONOMICE  A  COMUNITATII  MARGINALIZATE

TOLICI,  COMUNA  PETRICANI – NEAMT

Proiectul a fost depus de COMUNA PETRICANI in parteneriat cu:

  • LICEUL TEHNOLOGIC PETRICANI – Partener 1;
  • ASOCIATIA EDUCATIE SI VIITOR – Partener 2;
  • SC PLURI CONSULTING GRUP SRL – Partener 3.

Valoarea adaugata a proiectului consta in:
– proiectul cuprinde activitati inovatoare deoarece serviciile propuse sunt legate intre ele si orientate integrat catre 552 pers. care nu au mai beneficiat pana acum de o astfel de abordare;
– crearea unui Punct de recrutare voluntari duce la implicarea comunitatii in toate aspectele ce pot fi imbunatatite intr-o societate;
– Centrul comunitar integratva ramane in folosinta comunitatii si dupa finalizarea proiectului;
– intreg GT(552) va beneficia de servicii psihologiceceea ce va contribui la cresterea calitatii vietii lor si a intregii familii;
– intreg GT(552) va beneficia de servicii medicale gratuite fapt ce conduce la cresterea sanatatii populatiei;
– comunitateaisi va insusi informatii privind educatia igienico-sanitara, prevenirea separarii copilului de familie, ecologizare si mediu, discriminare si egalitate de sanse etc, aspecte care nu au mai fost atinse pana acum la nivel de comunitate, acest lucru contribuind la reducerea excluziunii sociale;
– plantarea a 1000 puieti de salcam va conduce in viitor la stabilizarea si combaterea alunecarilor de teren care acum au loc frecvent in comunitate;
– folosirea alternativelor ecologice autosustenabile (panouri solare in special) este un element important de valoare adaugata si se constituie ca model si pentru alte proiecte care pot fi initiate in comunitate;
– facilitarea accesului la invatamantul prescolar pentru mai multi copii fata de anii precedenti;
– imbogatirea cunostintelor copiilor (36 copiila SDS), fapt ce va contribui la reducerea abandonului scolar;
– realizarea actelor necesare pentru min.21 pers. GT conduce la diminuarea riscului de excluziune sociala pentru acestia;
– prin activitatea de mediere oferita pt. 276 persoane, prin participarea la seminariile de Job Club (276 pers) si la bursele locurilor de munca (min. 45 pers.) vom reduce nr. pers. aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata Tolici, facilitand angajarea pe piata muncii a unui nr.total de 81 de pers. – cele mai multe pers nu au lucrat niciodata ceea ce le face extrem de dificila insertia pe piata muncii. Prin intregul ansamblu de servicii de ocupare oferite in cadrul proiectului dorim sa ne aducem aportul la rata de ocupare de 70% pentru populatia in varsta 20-64 de ani stabilita prin Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2014-2020;
– 168pers.(144+24) vor obtine o diploma recunoscuta la nivel european, ceea ce duce la reducerea riscului de saracie si excluziune sociala si contribuie la atingerea tintelor privind FPC;
– consilierea antreprenoriala contribuie la dezvoltarea capacitatii a 132 pers. de a fi capabile sa gestioneze o afacere care sa le asigure un trai decent;

Site in curs de actualizare

ANUNȚ IMPORTANT

TOTI SOLICITANTII CARE AU FOST ADMISI LA FINANTARE SUNT RUGATI CA PANA PE DATA DE 31.07.2019 SA SE PREZINTE LA SEDIUL DE PROIECT COMUNA PETRICANI CU TOATE DOCUMENTELE, RESPECTIV CARTE DE IDENTITATE SI DOVADA SEDIU SOCIAL IN VEDEREA DEMARARII INFIINTARII SOCIETATILOR COMERCIALE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI DE CONCURS SI A ANGAJAMENTELOR PREVAZUTE IN PLANUL DE AFACERI

CALENDARUL DESFASURARII CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI

  • 15.07.2019 – 22.07.2019 DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU CONCURS
  • 23.07.2019 – 24.07.2019 EVALUAREA PLANURILOR DE AFACERI
  • 25.07.2019 PUBLICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI
  • 26.07.2019 DEPUNERE CONTESTATIILOR
  • 29.07.2019 PUBLICARE REZULTATE FINALE

Proiectul vine sa sprijine 552 persoane din Comuna Petricani, Sat Tolici, Jud Neamt , din care:
442 Persoane aflate în risc de sărăcie
110 Persoane ce se confruntă cu o deprivare materială severă
Aceste persoane vor putea beneficia de un set de măsuri care vor sprijini comunitatea, în vederea reintegrării sociale prin:
– Măsuri educaționale;
– Măsuri de ocupare;
– Măsuri sociale;
– Măsuri de acompaniament;
– Măsuri de sprijin pentru un trai mai bun.Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României