Despre proiect

Proiect implementat de Comuna Petricani în parteneriat cu Liceul Tehnologic Petricani, Asociația „Educație și Viitor ” și SC Pluri Consulting Grup S.R.L

Titlul proiectului: “Creșterea calității vieții prin măsuri de sprijin socio-economice a comunității marginalizate Țolici, Com Petricani-Neamț”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.2 – Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr. POCU/20/4.2/103049.

Obiectivele proiectului:

O1. Asigurarea unei bune coordonari a activitatilor integrate socio-economice, analiza riscurilor, utilizarea eficienta a resurselor si dezvoltarea unui management performant prin urmarirea indicatorilor si rezultatelor obtinute pentru 552 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala ce necesita sprijin in vederea integrarii socio-profesionale;
O2. Promovarea, informarea si constientizarea CMT cu privire la masurile active integrate ce vor fi furnizate pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin furnizarea de servicii sociale, masuri de crestere a nivelului de trai, imbunatatirea conditiilor de locuit, cresterea oportunitatilor de formare profesionala si integrarea durabila pe piata muncii;
O3. Cresterea calitatii vietii si promovarea incluziunii sociale printr-un ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale reale ale CMT, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate prin infiintarea unui CCI in care vor fi furnizate un set de masuri adaptate la diferitele nevoi sociale sau situatii de vulnerabilitate pentru cele 552 persoane din grupul tinta.
O4. Cresterea accesului si a participarii la educatia scolara si prescolara a 266 copii din cca 85 familii aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin oferirea unui program complet de educatie adaptat nevoilor comunitatii locale.
O5.Prevenirea marginalizarii, excluziunii sociale si protectia persoanelor apartinand comunitatii marginalizate, aflate in dificultate
O6.Reducerea pe termen lung a riscului de saracie prin cresterea ratei de ocupare si integrarea pe piata muncii a 81 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din Sat Tolici, Com Petricani reprezentand 29.34 % din totalul de 276 persoane care beneficiaza de servicii de ocupare.
O7.Interventii in domeniul ocuparii prin dezvoltarea culturii antreprenoriale si cresterea numarului de persoane ce demareaza afaceri sau activitati independente in scopul crearii de noi locuri de munca si obtinerii unei rate cat mai mari de ocupare.
O8.Cresterea sigurantei familiei, a conditiilor de trai si a nivelului de sanatate prin imbunatatirea conditiilor de locuit pentru 35 familii din CMT

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României